Lidmaatschap

De Propellerclub staat open voor alle professionals binnen de “Maritiem” van Antwerpen.

Nieuwe clubleden worden optimaal geïntroduceerd door een paar bestaande clubleden die dan vooraf kunnen nagaan of er een match is met de waarden en werking binnen de club. Via deze introducties loopt de integratie natuurlijk ook vlotter.

Bij toetreding worden nieuwe leden gefamiliariseerd met de Club tijdens een welkom gesprek door de voorzitter en minstens één van zijn “Peters”. De volledige afwikkeling van de lidmaatschap procedure verloopt ten ander electronisch. Dit in de context van onze Virtual Club.

Door de toetreding van de club gaat het lid akkoord met de statuten, het reglement van inwendige orde van de Club en alle andere richtlijnen, objectieven en programma’s.

Lidmaatschap hernieuwing

Bij het einde van de lidmaatschapsperiode wordt een mail gestuurd met de vraag voor vernieuwing.

Hierin worden de essentiële zaken opgenomen (facturatie, kostprijs, type lidmaatschap).
Wijzigingen kunnen steeds aangebracht worden in het ledenprofiel, of via eenvoudige reply op deze mail.

Hierna volgt een factuur, een paar weken voor de vervaldag van het lidmaatschap. Deze factuur geldt als verlenging van het Lidmaatschap.

Bij laattijdige betaling behoudt de vzw zich het recht voor de volledige factuur op te eisen? Dan wel een deel (minimum 6 maanden), na eventueel protest, in verhouding van de reeds opgelopen kosten.